NTItools-Byggeteknikk

NTItools Byggeteknikk inkl. 1 år subscription

NOK 12.090

NTItools Byggeteknikk består av nyttige verktøy, objektbiblioteker og maler, og utgjør en effektiv norsk lokalisering av Autodesks BIM-løsninger.
Utviklingen innen CAD og BIM har vært stor de siste årene, og standard programpakker krever en god lokalisering til norske forhold og noen ekstra «tools» for å bli effektive verktøy.

Varenummer: NTI-KON-2016 Kategori:

Produktbeskrivelse

NTItools Byggeteknikk består av nyttige verktøy, objektbiblioteker og maler, og utgjør en effektiv norsk lokalisering av Autodesks BIM-løsninger.
Utviklingen innen CAD og BIM har vært stor de siste årene, og standard programpakker krever en god lokalisering til norske forhold og noen ekstra «tools» for å bli effektive verktøy.

Information

Hovedelementer i NTItools Byggeteknikk

I NTItools Byggeteknikk vil du få tilgang til noen av de viktigste funksjonene du savner i standard Revit og til et betydelig bibliotek til Revit.

Tools til Revit Structure
I NTItools Byggeteknikk vil du få tilgang til noen av de viktigste funksjonene du savner i standard Revit og til et betydelig bibliotek til Revit.

Eksempel på funksjonalitet og innhold:

Excel Tool
Eksporter valgte Revit-parametere til Excel for bearbeiding og importer de så tilbake til Revit for å oppdatere modellen. Excel Link gir også direkteeksport av tabeller (schedules) til Excel.

Sheet Wizard
Opprett sheets basert på egendefinerte maler.  Når sheet for 1. etasje er utarbeidet kan dette brukes som  mal for resterende etasjer.  Forenkler arbeidet med oppsett av sheets, og sikrer lik  utforming av tegningene i prosjektet.  Funksjonen gir også enkel oversikt og redigering av  tegninger i modellen.

Content Library
Content Library gir deg full oversikt over objektbiblioteket uten å måtte importere familiene i modellen. Dette betyr at brukeren får oversikt og tilgang til alle familier direkte i Content Library, men kun de valgte  familietypene importeres i den aktive modellen. Dermed sparer brukeren tid på å finne riktige komponenter, og  ikke minst begrenses størrelsen på prosjektfilen når man bare må laste inn de familietypene man faktisk har behov  for. Bibliotekene indekseres i en database, noe som gir  søkbarhet på typer, parameternavn og verdier.

Delete Revisions
Slett alle revisjoner i et prosjekt med ett tastetrykk.

Automatisk versjonsjekk
Brukere får melding når ny versjon av NTItools slippes.

Pile Tool
Nummerer Structural Foundations, Structural Columns and Columns. Høste ut informasjon om plasseringen ift et lokalt origo, prosjektets origo, True North, og Project North. Oppdater informasjon med <ett> tastetrykk.

Quick Select
Finn eller velg Revit-elementer ved hjelp av elementenes egenskaper. Bruk operasjoner som «Equals, Contains, Begins with…, Ends with…» for å finne elementene.

Import/Link Manager
Få kontroll over linkede og importerte Revit og CAD-filer. Kontroller synlighet – view per view – i en oversiktlig meny. Inneholder også funksjon for fjerning av linkede/importerte CAD-filer.

Sort and renumber
Renummererer akser, søyler, bjelker eller hvilken som helst annen kategori i modellen. Sorteringskriteriene defineres via lokasjon eller egenskaper. Ønsket rekkefølge på objekter kan angis manuelt.

Parameter Copy
Kraftig verktøy som blant annet gir deg tilgang til skjulte  parametere i modellen, lar deg kopiere parametere  mellom kategorier og samle flere parametere til en ny  parameter.

Eksempel på bruksområder er:

 • Samle parametere til ny parameter som tilfredsstiller  Statsbygg’s krav til TFM
 • Hent ut cotehøyde for elementer (OK og UK) i egen  parameter som kan brukes i tag
 • Sorter og filtrer tabeller etter parametere som  vanligvis ikke er tilgjengelige
 • Sette opp tabeller med vegger sortert pr etasje
 • Hente ut målestokk i tegningslistera

Content Palette
Content Palette er et verktøy for å velge ut og sette inn komponent- og systemfamilier i Revit. Komponentfamiliene innleses fra filer på disken og vises i Content Palette, men de blir ikke importert inn i Revit før en bestemt type er valgt. Det betyr at brukeren enkelt får god oversikt over og tilgang til alle sine biblioteker direkte i Content Palette, men kun de valgte familier importeres til det aktive Revit-prosjektet. Dermed sparer brukeren tid på å finne riktige komponenter, og ikke minst begrenser man størrelsen på prosjektfilen når man bare må laste inn de families man faktisk har behov for.

Bibliotek og Showrooms
Inkludert i NTItools Byggeteknikk følger NTI CADenters utvidede objektbibliotek. Dette inneholder de mest aktuelle objektene for å bruke Revit i et norsk prosjekt. Oppbyggingen av objektene er basert på en gjennomgående struktur, og kan enkelt tilpasses kunders behov. Objektbiblioteket blir kontinuerlig oppdatert og objektene er umiddelbart tilgjengelige for kunder via online-løsningen i Content Library.

I NTItools Byggeteknikk har vi bygget det vi kaller Showrooms. Dette gjør det enkelt å få en visuell oversikt over hvilke objekter som er tilgjengelige i bibliotekene. Med i NTItools Byggeteknikk følger også Showrooms til Autodesks Metric Library.

NTI CADcenters utvidede objektbibliotek inneholder blant annet objekter innenfor gruppene:

 • Hulledekker
 • Bjelker
 • Søyler
 • Punktfundament
 • Banketter
 • Betongvegger
 • Fagverksdrager
 • Stålprofiler

Objektene og template-filene våre er tilrettelagt for:

 • Tegningsproduksjon
 • 3D modellering/BIM
 • Visualisering
 • IFC-eksport

Vårt utvidede bibliotek er også tilrettelagt for eksport til Autodesk Robot Structural Analysis, AutoCAD Structural Detailing eller Navisworks og for uthenting av data som merking, skjemaer og tabeller.

Revit Structure templatefil
NTItools Byggeteknikk medfølger templatefil tilpasset  norske forhold og arbeidsmetoder.  Templatefilene er bygget opp for å fungere optimalt sammen med våre NTItools funksjoner, og inneholder:

 • Norske veggtyper, etasjeskillere, tak, trapper etc.
 • Utvidet funksjonalitet for organisering av Project  Browser
 • Symboler og tags
 • Predefinerte tabeller for søyler, bjelker, dekker,  fundamenter, tegningsliste etc.
 • Materialer
 • Standard tittelfelt
 • Predefinerte prosjektparametere og IFC parametere for  brann, akustikk etc.

Objektene og template-filene er tilrettelagt for:

 • Tegningsproduksjon
 • 3D modellering/BIM
 • Visualisering
 • IFC-eksport

Vårt utvidede bibliotek er også tilrettelagt for eksport til  Navisworks og 3ds Max Design og for uthenting av data  som merking, skjemaer og tabeller.

DWG-eksport
Som en del av NTItools Byggeteknikk leverers vi også  konfigurasjonsfiler for layers ved eksport til DWG;  NS3451, NS8351:1991 og NS8351:2010 for å eksportere og  lagre DWG-filer i samsvar med standardene.

IFC Property Manager
I BIM-prosjekter med krav til leveranse i henhold til BIM-manual, kan det være en utfordring å levere lite nok informasjon i modellen og anonymiserte objekter i de tidlige fasene. IFC Property Manager løser dette:

 • Omgrupper IFC properties og Property Sets for å tilfredsstille krav til plassering av informasjon
 • Tøm IFC properties for å anonymisere produktspesifikke informasjon i modellen
 • Slett IFC properties for ikke å levere mer enn kravet til ulike faser i prosjektet

Samhandling med Autodesk Revit
NTItools Byggeteknikk er en del av en bred produktportefølje på Autodesk plattform. NTI CADcenter gruppen kan også tilby tilvarende tilpasninger for både Autodesk Revit Architecture og Autodesk Revit MEP. Disse er alle koordinert for å fungere effektivt sammen.

Samhandling med andre verktøy
Effektiv samhandling er sentralt i et BIM-prosjekt. Vår mangeårige erfaring har vi nå tatt med oss i utviklingen av nye og effektiviserende verktøy for eksport og kommunikasjon i et BIM-prosjekt.

Solibri Model Checker og Navisworks er typiske samhandlingsverktøy.

I tillegg er det normalt et krav om tegninger i form av DWG-filer og/eller PDF-filer. Manuell uthenting av informasjonen som dette er tidkrevende. Med i NTItools får du verktøy som automatiserer eksportprosessen og som dermed kan gi en betydelig effektiviseringsgevinst.

Kontakt oss

For ytteligere informasjon om produktet, kontakt kundeservice eller fylle ut formularet nedenfor.