NTItools-Installasjon

NTItools Installasjon abonner – årlig

NOK 4.900

NTItools Installasjon er en del av en bred produktportefølje tilpasset Autodesk Revit MEP og AutoCAD. Til Revit MEP er fokus lagt på verktøy for effektivisering av arbeidsprosessen med BIM-berikelse av modellen.

Varenummer: NTI-INS-DS Kategorier: ,

Produktbeskrivelse

Effektiviser arbeidsprosessen

NTItools Installasjon er en del av en bred produktportefølje tilpasset Autodesk Revit MEP og AutoCAD. Til Revit MEP er fokus lagt på verktøy for effektivisering av arbeidsprosessen med BIM-berikelse av modellen.

Utviklingen innen CAD og BIM har vært stor de siste årene, og standard programpakker krever en god lokalisering til norske forhold, og noen ekstra «tools» for å bli effektive verktøy.

 

Informasjon

Tools til Revit MEP

Revit Mengde VVS
Mengdeberegningsprogram som behandler mengdene fra Revit, og tilpasser dem til Norsk Standard i.h.h.t. NS3420. Mengder, komponenter, rør- og kanallengder i en samlet liste. Resultat kan presenteres til skjerm, skrives til Excel, eller mengdefil for import i G-prog Beskrivelse eller Focus Anbud. Excel-resultatet er tilpasset funksjonen Endringsliste.

Quick Select
Finn eller velg Revit-elementer ved hjelp av elementenes egenskaper. Bruk operasjoner som «Equals, Contains, Begins with…, Ends with…» for å finne elementene.

Import/Link Manager
Få kontroll over linkede og importerte Revit og CAD-filer.
Kontroller synlighet – view per view – i en oversiktlig meny.
Inneholder også funksjon for fjerning av linkede/importerte CAD-filer.

Excel Tool
Eksporter valgte Revit-parametere til Excel for bearbeiding og importer de så tilbake til Revit for å oppdatere modellen. Excel Link gir også direkteeksport av tabeller (schedules) til Excel.

Sheet Wizard
Opprett flere tegninger (Sheets) basert på egendefinerte maler (Sheet templates). Forenkler arbeidet med å sette opp ark, og sikrer lik utforming av tegningene i prosjektet. Gir også enkel oversikt og redigering av alle tegninger i modellen.

Content Library
«Arkitekt-objekter» som servanter, toaletter, badekar, vegger m.m. finnes i vårt bibliotek, og blir et godt supplement til VVS- og El-objektene i MagiCAD. Biblioteket samles i en database som gir søkbarhet på familietyper, parameternavn og parameterverdier.

Delete Revisions
Slett alle revisjoner i et prosjekt med ett tastetrykk.

Automatisk versjonsjekk
Brukere får melding når ny versjon av NTItools slippes.

Parameter Copy
Sjonglere med informasjon på en enkel og effektiv måte. Overfør informasjon mellom prosjektkomponenter:

 • fra Type Parameter til Instance Parameter
 • fra Host til komponent
 • fra reflekterende komponenter til komponenter

Bibliotek og Showrooms
Inkludert i NTItools Installasjon følger NTI CADcenters utvidede objektbibliotek og Showrooms for ARK og RIB. Dette inneholder de mest aktuelle objektene for å bruke Revit i et norsk prosjekt. «Arkitekt-objekter» som servanter, toaletter, badekar og vegger m.m. finnes i vårt bibliotek, og blir et godt supplement til VVS- og El-objektene i MagiCAD.

Showrooms gir enkelt en visuell oversikt over hvilke objekter som er tilgjengelig i bibliotekene. Med i NTItools Installasjon følger også Showrooms til Autodesks Metric Library.

Revit MEP template

 • Systemtyper etter NS 3451
 • Kodestruktur på objekter etter NS3420
 • Standardsymboler for snittpil/kote med mer
 • Standard tittelfelt
 • Predefinerte prosjektparametre

Objektene og template-filene er tilrettelagt for:
Vårt utvidede bibliotek er også tilrettelagt for uthenting av data som merking, skjemaer og tabeller.

 • Tegningsproduksjon
 • 3D modellering/BIM
 • IFC-eksport

Create Rooms – Create Areas
Med et enkelt klikk opprettes alle rom (Rooms) i en etasje, og hvert rom berikes samtidig med informasjon om bruttoareal i tillegg til de vanlige egenskapene. Man kan automatisk opprette arealer (Areas) på samme måte.

DWG-eksport
Som en del av NTItools Installasjon leverer vi også konfigurasjonsfiler for lag ved eksport til DWG i.h.h.t.NS 8351 for å eksportere og lagre DWG-filer i samsvar med Norsk Standard.

Samhandling med Revit
NTItools Installasjon er en del av en bred produktportefølje på Autodesk plattform. NTI CADcenter gruppen kan også tilby tilvarende tilpasninger for både Revit Architecture og Revit Structure. Disse er alle koordinert for å fungere effektivt sammen.

 

 

Kontakt oss

For ytteligere informasjon om produktet, kontakt kundeservice eller fylle ut formularet nedenfor.