NTItools-Arkitekt

NTItools for Revit inkl. 1 år subscription

NOK 12.090

NTItools Arkitekt består av nyttige verktøy, objektbibliotek og maler som utgjør en effektiv norsk verktøykasse til Autodesk Revit og Autodesk AutoCAD Architecture.

Varenummer: NTI-ACA-2016 Kategori:

Produktbeskrivelse

NTItools Arkitekt består av nyttige verktøy, objektbibliotek og maler som utgjør en effektiv norsk verktøykasse til Autodesk Revit og Autodesk AutoCAD Architecture.

Utviklingen innenfor CAD og BIM har vært markant de seneste år og standardprogrampakker krever en god tilpasning til norske forhold og noen ekstra verktøy for å kunne anvendes effektivt i praksis.

Informasjon

Autodesk Revit Architecture template
Med i NTItools Arkitekt følger Revit-templates til alle tre Revit plattformene tilpasset den norske byggebransjen. Malfilene er bygget for å fungere optimalt med våre NTItools funksjoner.

Element look-up
Bygningsklassifisering og egenskapsdata. Kan tilpasses CCS standarder.

Content Library
Content Library gir deg full oversikt over objektbiblioteket uten å måtte importere familiene i modellen.  Dette betyr at brukeren får oversikt og tilgang til alle familier direkte i Content Library, men kun de valgte familietypene importeres i den aktive modellen. Dermed sparer brukeren tid på å finne riktige komponenter, og ikke minst begrenses størrelsen på prosjektfilen når man bare må laste inn de familietypene man faktisk har behov for.  Bibliotekene indekseres i en database, noe som gir søkbarhet på typer, parameternavn og verdier.

Bibliotek og showrooms
NTItools Arkitekt inneholder også NTI CADcenters utvidede objektbibliotek til det norske, danske og svenske marked. Oppbyggingen av prosjektene er basert på en gjennomgående struktur. Det er enkelt at tilpasse objekterne, eller tilføje nye objekter, efter samme struktur som den eksisterende. Objektbiblioteket oppdateres løpende, og elementene er umiddelbart tilgjengelige for kundene via online-løsningen i Content Library.

I NTItools Arkitekt har vi bygget det vi kaller Showrooms.  Dette gjør det enkelt å få en visuell oversikt over hvilke objekter som er tilgjengelige i bibliotekene. Med i NTItools Arkitekt følger også Showrooms til Autodesks Metric Library.

Section Box
Med Section Box er det mulig å få generert en beskåret 3D-visning av de valgte elementer.

Arealer
Areal funksjonen gir mulighet for å skape brutto- og netto-arealer etter SIS standarden. Dette forbedrer COBie eksporten.

Create Rooms – Create Floor by Room -Calculate Wall Area
Med ett enkelt klikk opprettes alle informasjonsbærende rom i en etasje. Kombinert med automatisk opprettelse av arealer berikes det informasjonsbærende rom med angivelse av det enkelte roms bruttoareal.

Opprett separate gulv pr. rom på en enkel og effektiv måte.

Beregn veggareal fordelt på standard vegger og fasade­vegger, pr. rom som separate parametre.

Parameter Copy
Kraftig verktøy som blant annet gir deg tilgang til skjulte parametere i modellen, lar deg kopiere parametere mellom kategorier og samle flere parametere til en ny parameter. Eksempel på bruksområder er:

  • Samle parametere til ny parameter som tilfredsstiller Statsbygg’s krav til TFM
  • Hent ut cotehøyde for elementer (OK og UK) i egen parameter som kan brukes i tag
  • Sorter og filtrer tabeller etter parametre som vanligvis ikke er tilgjengelige
  • Sette opp tabeller med vegger sortert pr. etasje
  • Hente ut målestokk i tegningslister
  • Angi tilhørende romnummer for møbler og innredning

Sheet Wizard
Opprett sheets basert på egendefinerte maler.  Når sheet for 1. etasje er utarbeidet kan dette brukes som mal for resterende etasjer.  Forenkler arbeidet med oppsett av sheets, og sikrer lik utforming av tegningene i prosjektet.  Funksjonen gir også enkel oversikt og redigering av tegninger i modellen.

Sort and renumber
Renummerer akser, dører, rom eller hvilken som helst annen kategori i modellen.
Sorteringskriterier defineres via lokasjon eller egenskaper.  Ønsket rekkefølge på objekter kan angis manuelt. Endre navn og nummer på rom i en operasjon.

Wall directions
Med verktøyet “Wall Direction” tilføyes et parameter til den enkelte vegg som beskriver i hvilken retning veggen vender. Samtidig blir veggens orientering definert i forhold til nord. Et felt “Bruk True North” avgjør om True North skal brukes til definisjon.

Door Tool og Window Tool
Legger til Informasjon om slagretning, hengsling og romtilhørighet for dører og vindu. Oppdater dør- og vindusinformasjon i hele modellen med ett tastetrykk.

BCF
BCF samarbeidsverktøy lar deg kommunisere mellom modeller ved hjelp av BCF-format.

Legend Tool
Legend Tool er et verktøy for automatisk generering av skjema/legends som f.eks. dør- eller vinduskjema.  Funksjonen henter automatisk ut figur og parametere for de valgte objektene i modellen, og kan benyttes for mange forskjellige objekttyper som vegger, gulv, himling, søyler, dør, vindu, osv. Bruker styrer enkelt utforming og hvilke opplysninger som skal listes for de forskjellige skjema/legends.

Microsoft Excel Tool
Eksporter valgte Autodesk Revit-parametere til Excel for bearbeiding og importer de så tilbake til Revit for å oppdatere modellen.  Om du mottar et romskjema fra byggherre i Excel kan dette importeres i Revit og alle opplysninger tilføyes modellen på en enkel måte.  Excel Tool gir også direkteeksport av tabeller (schedules) til Excel.

IFC Export
IFC Exporter forbedrer IFC eksport fra Autodesk Revit. Funksjonen er basert på det nyeste IFC Exporter tilføyelsesprogram fra Autodesk som finnes på utgivelsesdatoen for den aktuelle NTItools versjon.

Manage tools
Manage tools er en samling verktøy for å administrere Autodesk Revit modellen.

Model Clean-up
Model Clean-up er en funksjon primært til opprydding i modellene før de distribueres, men den kan også brukes til internt vedlikehold av Autodesk Revit-modeller.

Delete revisions
Brukes i forbindelse med overgang fra en fase i prosjektet til den neste, slik at man kun beholder den aktuelle revisjon, og dermed sparer plass.

Quick Select
Finn eller velg Autodesk Revit elementer ved hjelp av elementenes egenskaper. Bruk funksjoner som “lik med” eller “inneholder” for å finne elementene.

Import/Link Manager
Få kontroll og oversikt over linkede og importerte DWG-og RVT-filer. Kontrollér synlighet – view pr. view – i en oversiktlig meny. Import/Link Manager omfatter også funksjoner for å fjerne importerte og linkede filer.

Kontakt oss

For ytteligere informasjon om produktet, kontakt kundeservice eller fylle ut formularet nedenfor.