BIM-hjulet

BIM og building smart i praksis

NOK 9.900

– et kurs for nøkkelpersoner i et BIM-prosjekt

Varenummer: NKU-93 Kategori: Stikkord: , , ,

Produktbeskrivelse

Se hele vårt kurstilbud her

Få en innføring i hvordan BIM fungerer i praksis med dagens BIM-verktøy

BIM utvikles videre i et marked som stadig stiller strengere krav til leveransene. Krav fra byggherre i kombinasjon med muligheter i programvaren er i konstant utvikling.

Kurset er utviklet i samarbeid med Statsbygg, men er nå også tilgjengelig for entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter i Norge.  Kurset tar for seg problemstillinger mellom fag, samt utfordringer ved eksport og import av data. Kurset vil se på noen av de mest brukte BIM-verktøy i markedet for prosjektering, gjenfinning av data, rapporter, uthenting av informasjon, kollisjonskontroll, IFC eksport/import osv. Kurset er også lagt opp med en del praktiske oppgaver, «hands on», på ulike programvarer.

Dette er et kurs for de som skal starte et BIM prosjekt eller allerede er i gang med et prosjekt.

BIM-hjulet

Målsetning:

Kurset skal gi deltagerne en bedre forståelse for BIM og hva som er praktisk mulig med noen av de verktøy som er tilgjengelig slik at man bedre kan møte krav fra byggherre.

Kurset er også en kort innføring i hvilke rolle verktøyene har i et BIM-prosjekt og man vil komme inn på muligheter i forhold til krav fra byggherre.

Kursdeltager skal få en innføring i muligheter og begrensninger når det gjelder Import/eksport av data, samt informasjonsflyt mellom programmene.

Målgruppe:

Kurset er et åpent kurs rettet mot entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter som er i, eller kommer til å arbeide i, et BIM-prosjekt.

Kurset er ment for teamledere, prosjektansvarlige, BIM ansvarlige eller fagansvarlige i et BIM-prosjekt.

Forkunnskaper: 

Det kreves ingen programvare kunnskaper, men det vil dog være en fordel med noe innsikt i BIM.

Kursinnhold:

Det vil være en teoretisk del, samt noe praktiske oppgaver som deltagerne skal gjennomføre selv.

Dette vil være noe av temaene vi går gjennom

 • Begreper og definisjoner
 • Problemstillinger og anbefalinger
 • Praktiske problemer mellom fag, eksport og import av data osv.
 • Gjennomgang av de mest brukte BIM verktøy til gjenfinning av data, samt uthenting av informasjon, rapportgenerering, kollisjonskontroll m.m.
 • Orientering i modellen og gjenfinne viktig informasjon
 • Informasjonsflyt med kommunikasjon til andre verktøy
 • Gjennomgang av praktiske problemstillinger
 • IFC eksport/import
 • TFM, tverrfaglig merkesystem, TIDA
 • Definisjon av rom og kobling til dRofus
 • Mengdeuttak i GProg
 • Oppsummering

Varighet: 2 dager