3ds Max 2017

3D Studio Max Design Grunnkurs

NOK 10.950

Stadig flere bedrifter benytter seg av 3D-programmer for konstruksjon og design, og ser at 3D-datamodeller har blitt en viktig brikke i verdikjeden. Integrasjon, arbeidsflyt og prosjektsamhandling gir verdiøkning, og setter den teknologiske utvikling på dagsorden.

Varenummer: NKU-82 Kategori: Stikkord: , , , , ,

Produktbeskrivelse

Se hele vårt kurstilbud her

Kurset gir en introduksjon til design og visualisering i 3ds Max Design/3ds Max.

På kurset gjennomgås funksjonaliteten i programmet som gjør oss i stand til å arbeide med lys, materialer og kamera med eksisterende 3D CAD-modeller. Vi ser også på modelleringsredskapene til bruk for konseptuelt design, hvor kun fantasien setter grenser for hva som kan la seg gjøre. Vi gjennomgår hvordan man bygger opp en scene ved å importere modeller fra andre 3D-programmer, modellere videre i 3ds Max, og legge til lys, kamera og materialer. Vi vil også gå inn på grunnleggende animasjon, både med kamera og 3d-modeller.

Kurset vil i stor grad bli tilpasset hver enkelt deltager så langt det er mulig.

Målsetting: Etter kurset vil deltakeren ha en grunnleggende kjennskap til Autodesk 3ds Max Design og kan med litt trening lage fotorealistiske presentasjoner av sine designløsninger.

Forkunnskaper: Grunnleggende kjennskap til Microsoft Windows på brukernivå. Kjennskap til 3D vil være en fordel.

Varighet: 3 dager